Zużyte akumulatory - wpływ na środowisko?

Współczesne samochody mają coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dla kierowcy i pasażerów oznacza to zazwyczaj znacznie większy komfort i bezpieczeństwo jazdy, ale dla akumulatora jest to często spore obciążenie. W rezultacie, nawet po krótkim czasie eksploatacji baterie tracą swoje nominalne właściwości, przez co nie mogą być już stosowane w pojazdach. Dodajmy do tego ciągły wzrost liczby samochodów na polskich drogach i wychodzi na to, że mamy ogromny problem - co zrobić z setkami akumulatorów niezdatnych do użytku. W tym artykule opiszemy rozwiązanie.

Skup akumulatorów

Skład typowego akumulatora samochodowego

Jak zbudowany jest akumulator samochodowy? W dużym uproszczeniu, struktura typowej baterii we współczesnym samochodzie wygląda następująco:

  • Ogniwa - płytki wytwarzające napięcie ok. 2,13 V. Mogą być dodatnie i ujemne
  • Separatory - chronią ogniwa dodatnie i ujemne przed stykaniem się
  • Kratki - okalają ogniwa i pozwalają na przewodzenie prądu

W jaki sposób akumulator zasila elektroniczne układy w samochodzie? Jest to możliwe dzięki zachodzącym wewnątrz baterii reakcjom chemicznym. Ogniwa, które zabudowane są w specjalnych końcówkach (kształtem przypominających stożek) umieszczone są po przeciwległych stronach obudowy i posiadają elektryczne połączenia między sobą. To właśnie ogniwa za pomocą przewodów znanych jako klemy łączą sam akumulator z układem elektroniki pojazdu.

To właśnie akumulatory odpowiedzialne są za produkcję napięcia, które umożliwia uruchomienie poszczególnych układów pojazdu. Warto jednak wiedzieć, że duża część związków chemicznych obecnych w bateriach jest bardzo szkodliwa środowiska naturalnego. Ich ilość zależy od rodzaju akumulatora (nowsze zawierają ich mniej), ale generalnie należy założyć, że baterie samochodowe nie są dla środowiska obojętne!

Co zatem znajdziemy w typowym akumulatorze samochodowym? Cały szereg substancji, które mogą być bardzo szkodliwe dla otoczenia. Od dwutlenku manganu, przez żelazo, miedź, wodorotlenek potasu, rtęć, często także ołów ….czy mamy dalej wymieniać?

Niezwykle szkodliwym elementem akumulatora jest elektrolit, a więc związek chemiczny w którym umieszczone są płytki zasilające. Jednym z głównych składników tego związku jest kwas siarkowy, który jest nie tylko groźny dla człowieka (opary!), ale także dla środowiska.

Po co akumulator?

Dlaczego właściwie w samochodach montuje się akumulatory? To proste - rolą baterii jest zasilanie elektroniki pojazdu w sytuacji, gdy silnik jest wyłączony. Warto bowiem pamiętać, że nawet gdy auto stoi bez ruchu na parkingu, jest w nim uruchomione kilka różnych systemów - na przykład, pamięć przebiegu czy też rozwiązania niezbędne do odryglowania zamków w drzwiach. Albo inny, prozaiczny przykład - możliwość słuchania radia bądź uruchomienia oświetlenia wnętrza bez udziału silnika.

Oczywiście, w momencie uruchomienia silnika rolę źródła prądu przejmuje alternator, ale to właśnie akumulator pozostaje podstawowym producentem energii elektrycznej w pojazdach. Zasila on bowiem nie tylko układ zapłonowy, ale także rozrusznik.

Oddanie starego akumulatora do skupu gwarantuje poddanie go recyklingowi

Wymieniasz akumulator na nowy? Nie wyrzucaj zużytej baterii na śmietnik! Oprócz tego, że jest to niezgodne z prawem, to dodatkowo ryzykujesz zanieczyszczeniem środowiska! Zawarte w akumulator związki chemiczne i metale ciężkie stanowią poważne zagrożenie dla lokalnego ekosystemu. Ich przedostanie się do gleby lub wód oznacza nieodwracalne skażenie! Szacuje się, że zawarte w akumulatorach metale ciężkie rozkładają się nawet przez kilkaset lat!

Stary akumulator bywa zawodny

Zamiast porzucać akumulator, oddaj go do skupu akumulatorów. Nie tylko dostaniesz za to pieniądze, ale również zyskasz pewność, że Twoje działania nie są szkodliwe dla środowiska. Punkty zajmujące się skupem zużytych baterii nie tylko odpowiednio je przechowają, ale także dokonają odzyskania nadających się do ponownego użycia materiałów. To podwójna korzyść dla środowiska - nie tylko jest ono chronione, ale także odzyskiwane są substancje, których można ponownie użyć.

Jak przebiega recykling akumulatorów?

Recykling starych akumulatorów to kilkuetapowy proces, który pozwala na odzyskanie cennych substancji.

Pierwszą czynnością jest rozbicie baterii na elementy składowe. Umożliwia to oddzielenie składników, które mogą być ponownie użyte. W ramach tego działania możliwe jest odfiltrowanie nie tylko elektrolitu, ale także frakcji metalicznej, polipropylenu i polietylenu, jak również siarczanu i tlenków ołowiu, zawartych w tak zwanej paście ołowiowej. To właśnie ten element jest następnie poddawany procesowi odsiarczania, co pozwala na redukcję ilości siarki w nich zawartej - nawet do 1%.

Kolejnym krokiem jest krystalizacja. Dzięki temu krokowi, z substancji wydobytych ze starych akumulatorów tworzony jest siarczan sodu o bardzo wysokiej czystości. Oprócz tego, recykling akumulatorów pozwala na produkcję ołowiu - surowego i gotowego do późniejszej rafinacji.